• samlivsbrdd

Skilsmisse / Samlivsbrudd

Skilsmisse / separasjon / samlivsbrudd

Med skilsmisse menes opphør av ekteskap eller registrert partnerskap. Det er normalt statsforvalteren som innvilger skilsmisse dersom partene eller en av partene har søkt om det. Trenger du bistand? Ta kontakt med men en av våre erfarne skilsmisseadvokater.

Den mest vanlige veien til å få innvilget skilsmisse er ved en forutgående separasjonstid på et år. Da kreves et formelt vedtak for separasjon, hvilket også gis av statsforvalteren. Det kreves ikke at det oppgis noen begrunnelse for å få slik separasjonsbevilgning. Når bevilgningen har blitt gitt, kan en av partene kreve deling av formuen dersom det ikke er avtalt fullstendig særeie. Det kan være verdt å være oppmerksom på at separasjonsperioden vil miste sin virkning dersom partene gjenopptar samlivet. Skilsmisse kan også gis når ektefellene ikke har hatt noe felles samliv de siste to årene. Da kreves altså ingen forutgående separasjonsbegjæring.

Ektefeller med barn under 16 år må gjennom mekling før det kan bli vedtatt seperasjon. Søkes det om skilsmisse på grunnlag av samlivet har vært brutt i mer enn to år, må meklingen foregå i forkant av skilsmissebegjæringen. Under meklingen skal partene søke å bli enige om foreldreansvaret, samværsrett og hvor barnet/barna skal bo fast. Meklingen må utføres av offisielt godkjente meklere og den er gratis.

Dersom du eller dine barn har blitt utsatt for drapsforsøk, alvorlig mishandling, eller handlinger som skaper frykt for slik atferd fra din ektefelle, kan skilsmisse kreves uten en separasjonsperiode. Det er imidlertid viktig at du da søker om skilsmisse innen seks måneder etter at mishandlingen eller truslene fant sted. En tilsvarende mulighet for gjelder for ektefeller som ble tvunget til å inngå ekteskapet, og dersom det oppdages at ektefellen har inngått et nytt ekteskap.

https://www.bufdir.no/Familie/mekling/

https://skjema.fylkesmannen.no/Separasjon-og-skilsmisse/

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger rundt samlivsbrudd eller skilsmisse – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   Ofte stilte spørsmål

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig