• Utarbeide samboeravtale / samboerkontrakt

Samboeravtale

Samboeravtale

Ekteskapsloven får ikke anvendelse på samboerskap, uavhengig av hvor lenge samboerskapet har vedvart eller om samboerne har felles barn. Ved et eventuelt samlivsbrudd vil ikke partene ha krav på annet enn det som følger av alminnelige formuerettslige prinsipper. Dette vil blant annet kunne medføre at hver av partene ikke har rett på mer enn det de selv har ervervet før og under samlivet. Noen regel om likedeling finnes ikke, slik regelen om felleseie for ekteskap.

Dette betyr imidlertid ikke at parten som har dekket løpende utgifter til husholdningen, eller som har stelt hjemme med felles barn, står helt uten rettigheter. Sameie, det vil si delt eiendomsrett, kan oppstå gjennom både direkte og indirekte bidrag til verdier som hus, bil og innbo. Eksempelvis kan en samboer opparbeide seg til sameie dersom vedkommende har bidratt vesentlig til husholdningen.

Selv om lovgivingen kan synes grei hva gjelder fordelingen av verdier ved opphør av et samboerskap, så vil man gjennom opprettelsen av en samboeravtale kunne sikre ryddige økonomiske forhold og unngå eventuelle etterfølgende diskusjoner eller rettslige prosesser om hvordan eiendelene skal fordeles. Advokatbistand i den forbindelse kan være nyttig, både for å overveie de ulike problemstillinger som kan oppstå ved et eventuelt samlivsbrudd eller for å representere en nøytral part som kan komme med forslag til ulike løsninger.

I AVCO har vi flere advokater som har lang erfaring med denne typen problemstillinger. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du enten har spørsmål vedrørende samboeravtaler eller generelt om formuesforholdet mellom samboere.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig