• Våre advokater hjelper deg med spørsmål om særeie

Særeie

Særeie

Mange har spørsmål om hvordan en kan sikre at eiendeler skal være unntatt fra deling med ektefellen ved ekteskapets eventuelle opphør. Spørsmålet kan komme opp når du som forelder ønsker spesielle eiendeler skal forbli i familien og ikke tilfalle barnas ektefeller, eller når du som ektefelle ikke ønsker at visse eiendeler eller verdier skal tilkomme din mann eller kone ved et eventuelt samlivsbrudd.

Det finnes ulike måter å sikre at eiendeler ikke skal deles med ektefellen ved skilsmisse. For det første kan det nevnes at ekteskapsloven inneholder bestemmelser som gir en ektefelle rett til å holde visse personlige eiendeler utenfor oppgjøret, slik som smykker, familiebilder fra ens egen slekt og pensjonsrettigheter. I tillegg vil verdien av arv og gaver også kunne holdes utenfor oppgjøret etter ekteskapslovens regler.

Den andre måten en kan sikre at eiendeler er unntatt deling ved ekteskapets opphør, er å opprette ektepakt mellom ektefellene som angir hva som skal eller skal ikke være en del av likedelingen ved et eventuelt ekteskapsbrudd. Man får da det som kalles særeie. Det kan avtales fullstendig særeie, slik at alt det ektefellene erverver er unntatt fra deling. Det kan også avtales delvis særeie, slik at dette kun gjelder enkelte eiendeler. At en gjenstand skal være den ene ektefellens særeie kan også bestemmes av en gavegiver eller som vilkår for arv. Slik kan du som forelder sikre at en bestemt gjenstand skal forbli i slektens eie.

Dersom to ektefeller har opprettet avtale om fullstendig særeie er det greit å være oppmerksom på at dette vil medføre at den gjenlevende ektefellen ikke vil ha rett til å sitte i uskifte ved dødsfall. Det vil si at eventuelle andre arvinger kan kreve boet skiftet og gjenlevende ektefelle vil eksempelvis kunne bli tvunget til å flytte fra boligen vedkommende bodde i sammen med sin avdøde mann eller kone. Slike situasjoner er kan eksempelvis oppstå i de tilfeller når ektefeller har barn fra tidligere ekteskap. Ved avtale om særeie kan man derfor også legge til en klausul som gir gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med hele eller deler av ektefellens særeie.

Som utgangspunkt kreves det ikke at en avtale om særeie, vilkår for gave eller arv er tinglyst for at det skulle kunne gjøres gjeldende. Imidlertid, dersom man ønsker å vern mot tredjeparter hevder å ha rett til en eiendel enn ektefellen, så kan det være verdt å gå veien om tinglysning. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for eventuelle spørsmål om dette.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig