• Advokatbistand ved permittering

Permittering/Nedbemanning

Permittering / Nedbemanning

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidsgiver er fritatt for sin lønnsplikt og der arbeidstaker har en plikt til å ikke jobbe, og dette blir som regel vedtatt i forbindelse med arbeidsgivers behov for innsparing. Permittering kan være delvis, slik at arbeidstiden kun er redusert og ikke fullstendig bortfalt. Ansettelsesforholdet som sådan består under permitteringen, i motsetning til ved oppsigelse. Det finnes ingen lover som direkte regulerer adgangen til permittering, og arbeidsmiljøloven inneholder heller ingen bestemmelser om dette. Lov om lønnsplikt under permittering fra 1988 oppstiller noen regler for retten til lønn i permitteringsperioden, men utover dette er slike forhold stort sett regulert av ulovfestede regler. Her vil derfor de ulike tariffavtalene være av betydning.

Den mest kjente tariffavtalen er Hovedavtalen mellom LO og NHO. Ønsker du å vite mer om avtalens bestemmelser om når arbeidsgivere kan permittere og adgangen til å velge hvilke arbeidsgivere som kan permitteres her.

Arbeidstilsynet om permittering:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=99396/

VI KAN HJELPE DEG

Er du som arbeidsgiver usikker på fremgangsmåten for å permittere en eller flere av dine ansatte, kan du gjerne ta kontakt med en av våre advokater. Er du arbeidstaker i en bedrift hvor du nettopp har fått vite at du vil bli permittert eller løper en risiko for det og er usikker på dine rettigheter i denne forbindelse, kan du også ta kontakt med oss.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig