Historisk arkiv

Enklere og tryggere å leie ut til vanskeligstilte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En ny standard husleiegaranti vil gjøre det enklere og tryggere for privatpersoner å leie ut til flyktninger og andre vanskeligstilte i boligmarkedet. – Mange er skeptiske til å leie ut. Vi håper kommunene vil tilby den nye garantien og dermed bidra til at flere får et godt sted å bo, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

En garantiordning gjør at kommunene kan stille som garantister hvis private leier ut boliger og opplever at leieforholdet misligholdes. Kommunene kan nå tilby et garantidokument og garantere for at leietaker oppfyller sine forpliktelser. Dermed blir det lavere risiko å leie ut til vanskeligstilte i boligmarkedet, blant annet flyktninger.

- Vi trenger å bosette flere tusen flyktninger i tiden som kommer, i tillegg til at vi fra før har mange som trenger et godt sted å bo. Mange vil leie ut en hybel eller kjellerleilighet, men er usikre på garantiordningene som finnes. Vi mener det nye garantidokumentet vil vi bidra til at flere kan føle seg trygge når de leier ut, sier Sanner.

Den nye garantien sikrer utleiers økonomiske interesser mye bedre enn mange av de garantiene kommunene tilbyr i dag. Med den nye garantien risikerer ikke utleier at kommunens garantiforpliktelser faller bort før han rekker å fremme sitt krav.

En annen fordel med den nye garantien er at utleieren kan gå rett på kommunen når leier ikke betaler. Dette betyr at utleieren nå skal slippe å gå veien om namsmannen for å få dekket sitt krav.

- Jeg håper at kommunene vil bruke dette dokumentet når de skal garantere for en leiers forpliktelser etter en husleieavtale. Garantiordningen gjør det mulig å raskt få flere leieboliger til vanskeligstilte i boligmarkedet. Selv om garantien kan være noe dyrere for kommunene, vil det være vesentlig rimeligere enn å bygge boliger selv, sier Sanner.