• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd kan det oppstå uenighet mellom foreldrene om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo, og hvilket samvær barnet skal ha med den andre forelderen. Spørsmålene betyr som regel mye for begge parter og kan fort bli et konfliktfylt tema.

I barnefordelingssaker er det lurt å oppsøke advokat så tidlig som mulig i prosessen. En advokat kan hjelpe til med å dempe konflikten og bistå foreldrene med å komme til enighet for å unngå en rettslig prosess. Advokater som bistår i foreldretvister har etter barneloven et ansvar for å vurdere mulighet for forlik og eventuelt ta skritt i den retning. 

Vår erfaring er at foreldre som kontakter advokat i en tidlig fase av prosessen stort sett kommer frem til en raskere og bedre løsning om fordelingen av barna. Det har derfor stor verdi å komme til enighet før konflikten eskalerer. I AVCO bistå vi ofte foreldre med å utarbeide samværsavtaler. Vi hjelper også til med å vurdere din sak, gi tydelige råd og arbeider for å ivareta dine interesser på best mulig måte.

I de tilfellene hvor foreldrene ikke kommer frem til en minnelig løsning må spørsmålene behandles av domstolen. Domstolen vil først forsøke å løse konflikten gjennom mekling og har et stort fokus på å bistå foreldrene med å komme til enighet. Om dette ikke lykkes kan domstolene avgjøre saken ved rettssak og dom. Domstolen bestreber seg på å finne den løsning som er best for barnet.

Domstolene kan behandle saker om: 

 • Foreldreansvar
 • Fast bosted
 • Samvær
 • Foreldreskap
 • Flytting med barnet
 • Utreiseforbud

Sakene som er nevnt over løses etter Lov om barn og foreldre (barneloven). Barneloven slår fast at både avgjørelser og saksbehandlingen i foreldretvister skal rette seg etter det som er best for barnet. Barnets beste er et skjønnsmessig kriterium, hvor det foretas en konkret individuell vurdering i hver sak.

Noen saker er ikke mulig å løse utenfor domstolen. I AVCO vil vi alltid anbefale foreldre å ha med seg advokat i retten. AVCO har betydelig erfaring med foreldretvister og prosederer jevning spørsmål som omhandler barn for domstolene. Hos oss vil du få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.

HOVEDKONTAKT PÅ OMRÅDET

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig