• Arbeidsrett Oslo

Arbeidsrett

ARBEIDSRETT – FORPLIKTELSER FOR BÅDE ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKER

Våre advokater yter bistand innenfor de fleste områder som vedrører forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Typiske eksempler på bistand vi yter er:

  • Rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanning, oppsigelse eller avskjed
  • Rådgivning ved ansettelser, herunder utforming av arbeidskontrakt, for eksempel med konkurranse- og kundeklausuler, prøvetid, unntak fra arbeidstidsbestemmelser ol.
  • Rådgivning vedrørende arbeidstidsbestemmelse, sykdom, lønnstrekk, ferieloven, fødselspermisjoner og behov for tilrettelagt arbeidstid mm.
  • Vi bistår også ved tilfeller der det foreligger påstander om diskriminering eller trakassering m.m.
  • Vi bistår i forhandlinger, og har jevnlig oppdrag som prosessfullmektig i saker som behandles for domstolene.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   Ofte stilte spørsmål

   • Det kan være flere ulike årsaker til at du vurderer å si opp stillingen din. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i stillingen din…
   • Arbeidstaker har som regel krav på overtidsbetaling dersom arbeidstiden strekker seg utover arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid. I arbeidsmiljøloven § 10-4 gis rammen for hvor lang den alminnelige arbeidstid kan være…
   • Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot usaklig oppsigelse og arbeidstakers stillingsvern står sterkt i norsk rett. Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig…
   • Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Arbeidsgiver…
   • Arbeidsgiver har rett til å foreta mindre endringer i den ansattes stilling, men kun endringer som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Innenfor styringsretten har arbeidsgiver rett til å organisere, lede, kontrollere…
   • Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Retten…
   • Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot oppsigelse ved sykdom. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd at arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av sykdom…
   • Det fremkommer av lov om ferie § 9 første ledd at arbeidstakere som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferien. Arbeidstaker må dokumentere…
   • En arbeidsavtale skal være skriftlig og det er arbeidsgivers ansvar å utforme et utkast. Utkastet skal være i samsvar med de minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale som er oppramset…

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig