Hjemmelsregister

94 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (LOV-2008-06-27-71).

Filtrering av treff


Dokumentliste

Alle henvisninger
Vannforskriften

15.12.2006 nr. 1446 Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

Etter relevant dokumentdel

§1-2


§2-1


§2-2


§2-3


§3-6

Vannforskriften

15.12.2006 nr. 1446 Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet


§4-2


§6-2


§8-1

Vannforskriften

15.12.2006 nr. 1446 Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet


§9-7

Vannforskriften

15.12.2006 nr. 1446 Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet


§11-1§12-1
§12-5


§14-6


§17-6


§18-8


§19-2


§20-1


§20-2


§20-3


§20-4§20-5


§20-6


§20-9


§21-1


§21-2§21-3


§21-4


§21-5


§21-8


§21-10§22-3


§22-4


§22-5§23-8§24-1§24-2


§25-1


§25-2


§27-6


§28-1


§28-6


§28-7


§28-8§29-3


§29-4§29-5

§29-6


§29-7

§29-7a


§29-7b§29-7c§29-8§29-9


§29-10§30-1


§30-2


§30-3


§30-4


§30-5


§30-6


§31-2


§31-4


§32-8


§32-8a


§34-2
§34-3


§34-4